10 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2582 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

10 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2582 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 9 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 950 milyon TL ‘yi geçen 58 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 9 Mart 2021 Salı günü, Ankara Büyükşehir Belediyesi (Fen İşleri Dairesi Bşk) , bin 80 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 55’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Ankara İli, Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 4, 5, 6 ve 7 etaplar kapsamında 24 Parselde 4 bin 477 Konut ve Ticari Blokların Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-26
  • 9 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir iptal ve iki düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 27
  • 9 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 9 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 11 Bölge Müdürlüğünün (Van) AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 14 Ağustos 2020 günü firma tekliflerini aldığı, Yüksekova -Esendere Yolu km:25+000- 40+700 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı (BSK)İşleri Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 129 milyon 846 bin 247 TL. olan yatırımı, aynı yılın birim fiyatlarıyla ve yaklaşık 85 milyon 200 bin TL bedelle GÜR ÇELİK+ASL İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 23 Şubat 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 25 Şubat 2021 tarihinde başlandı ve işin 24 Mart 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 35 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 250 milyon TL’ye yaklaşan 41 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 34-45
  • 9 Mart 2021 Salı günü , TEİAŞ 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İTM.342 Referanslı 154 kVAtaköy GIS TMYapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Yaklaşık Maliyeti (Keşfi) kabaca 68 milyon 864 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 3 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 13,12 kırım ve 59 milyon 833 bin TL fiyatla GÜNGÖR ELEKTRİK’ten geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 37 teklif var.BKZ Sayfa 56 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 18 Adet ve 8 Mart 2021 Pazartesi günü yapılan 4 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 425 milyon TL’yi geçen toplam 22 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-56
  • 9 Mart 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 58-59
  • 9 Mart 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 60

Ankara 10 Mart 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2582
Günlük Taahhüt Haber 10 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2582 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın