16 Nisan 2021 Cuma tarih ve 2609 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

16 Nisan 2021 Cuma tarih ve 2609 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Yeni HMK 500 LCHD en zor görevlere hazır. Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 11
  • 15 Nisan 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 210 milyon TL ‘yi geçen 48 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 15 Nisan 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A ve B Grup ilanların 13b3 ilan olanların (15 Nisan 2021 tarihinde hiç dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-22
  • 15 Nisan 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 23
  • 15 Nisan 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 24-27 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 15 Nisan 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 190 milyon TL’yi geçen 43 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-40
  • 15 Nisan 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen 17 adet ve 14 Nisan 2021 Çarşamba günü yapılan 7 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 400 milyon TL’yi geçen toplam 24 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 42-53
  • 14 Nisan 2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda Kamu İhale Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin 24 Aralık 2020 tarihinde ihale ederek firma tekliflerini aldığı ve fakat daha sonra iptaline karar verdiği Asya Bölgesi 5, Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı ihalesine yönelik olarak SAMSUN MAKİNA’nın yaptığı itirazen şikayet başvurusu ile ilgili bir “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” kararı verdi. BKZ Sayfa 54 Bu ve Kurulun aynı toplantıda, karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerinikapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-56
  • 15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi bir Etüt Proje hizmet ihalesi duyurusu özeti için BKZ Sayfa 59
  • 15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 60

Ankara 16 Nisan 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Gunluk Taahhut Haber Bulteni 16 Nisan 2021 Cuma tarih ve 2609 sayılı nushasının bire bir PDF kopyasi
Günlük Taahhüt Haber 16 Nisan 2021 Cuma tarih ve 2609 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın