17 Mayıs 2021 Pazartesi tarih ve 2627 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

17 Mayıs 2021 Pazartesi tarih ve 2627sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 250 milyon TL ‘yi geçen 21 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi Diş Hekimliği Fakültesi Renovasyon İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A ve B Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-18
  • 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 19
  • 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 20-23 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 30 milyon TL’ye yaklaşan 11 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 24-27
  • 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen 4 adet ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri yapılan 4 adet olmak üzere ve yaklaşık maliyetleri toplamı 100 milyon TL’yi geçen toplam 8 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 29-32
  • 5 Mayıs 2021 ile 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında Kamu İhale Kurumu bülteninde yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 34-38

Ankara 17 Mayıs 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Günlük Taahhüt Haber - Kapak Resmi - 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarih ve 2627 sayılı
Gunluk Taahhut Haber Bulteni 17 Mayis 2021 tarih ve 2627 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın