17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 14 Temmuz 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 15-18

– 14 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL ‘yi geçen 88 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 21-24

– 14 Temmuz 2023 Cuma günü, Dsi Sulama Dai Bşk, 1461 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 28 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 25-40

– 14 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 41

– 14 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 42-47 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 14 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Çevre Şehircilik Yapı İşleri Gn Md Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması yapım işi, Şanlıurfa İli 4’üncü Etap Kırsal 208 Adet Deprem Konutu +89 Adet Ahır Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 695 milyon 504 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 675 milyon TL. bedelle CEYEN İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 3 Temmuz 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 6 Temmuz 2023 tarihinde başlandı ve işin 4 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 60 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar TL’yi geçen 63 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 49-61

– 14 Temmuz 2023 Cuma günü DSİ 6 Bölge Md Adana, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İmamoğlu Sulaması 2 Kısım İkmali yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 848 milyon 271 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 3 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 36,72 zam ve 1 milyar 159 milyon 793 bin TL fiyatla EMBA MADENCİLİK+GÜLEKER İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 65 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçen toplam 16 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 63-69

– 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk 3 Mayıs 2023 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Eskişehir-Seyitgazi-3. Bl. Hd. (Kırka Geçişi Dahil) Yolunun Km:39+000-60+255(G)/59+800(İ)-67+000 Arasındaki Yapım ihalesine yönelik olarak SİMTAYYAPI+NC YAPI’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 70 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 70-72

Ankara 17 Temmuz 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3170
Günlük Taahhüt Haber 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

14 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL ‘yi geçen 88 adet ihale duyurusu yayınlandı.