18 Haziran 2021 Cuma tarih ve 2650 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

18 Haziran 2021 Cuma tarih ve 2650 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 17 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 250 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 45 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 17 Haziran 2021 Perşembe günü, TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara, 660 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere DIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İTM.359 Referanslı 380 kV Akkuyu 380 GIS TMYapım yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-21
  • 17 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 22
  • 17 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 23-26 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 17 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İSKİ’nin AIII veya AIV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 24 Şubat 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Asya Bölgesi 12, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti kabaca 222 milyon 180 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 135 milyon 600 bin TL bedelle TEKNO KANAL+YUNER İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 2 Haziran 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 16 Haziran 2021 tarihinde başlandı ve işin 15 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 600 milyon TL’ye yaklaşan 45 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 28-42
  • 17 Haziran 2021 Perşembe günü Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Eskişehir 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 149 milyon 527 bin 450 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 16 teklifin geldiği ihalede makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 22,68 tenzilat (Kırım) ve 115 milyon 620 bin TL fiyat ile MD İNŞAAT + ZERKON BETON dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. BKZ Sayfa 49 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 16 adet ve 15 Haziran 2021 tarihinde yapılan 1 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 350 milyon TL’ye yaklaşan toplam 17 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müeahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 44-51
  • Kamu İhale Kurulunun 16 Haziran 2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 52-57
  • 17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 59-60

Ankara 18 Haziran 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2650
Günlük Taahhüt Haber 18 Haziran 2021 tarih ve 2650 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın