2 Ağustos 2021 Pazartesi tarih ve 2676 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

2 Ağustos 2021 Pazartesi tarih ve 2676 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 30 Temmuz 2021 günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 725 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 71 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 14-16
  • 30 Temmuz 2021 günü, Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü (Antalya), 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Antalya-Serik-Manavgat Yolu Boğazkent Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları (km=40+800) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve BSK Üstyapı İşleri İnşaatı İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29
  • 30 Temmuz 2021 günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün Muğla Kavaklıdere Belediyesinin yayınladığı bir iptal ilanı için BKZ Sayfa 30
  • 30 Temmuz 2021 günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-37 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 30 Temmuz 2021 günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Gaziantep Şahinbey Belediyesinin BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 2 Haziran 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Akkent Mahallesi Camii ve Külliyesi İnce İmalatlar İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti kabaca 248 milyon 542 bin TL. olan yatırımı, 244 milyon 444 bin TL. bedelle BİKTAŞ YAPI AŞ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Temmuz 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 1 Ağustos 2021 Pazar günü (Dün) başlandı ve işin 22 Nisan 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 650 milyon TL’ye yaklaşan 50 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-48
  • 30 Temmuz 2021 günü TEİAŞ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İTM.359 Referanslı 380 kVAkkuyu 380 GIS TMYapım yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 210 milyon 16 bin 577 lira ve 86 kuruş olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve konsorsiyumlara açık olarak ilana çıkan ve 4 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 2,52 tenzilat (Kırım) ve 201 milyon 731 bin TL fiyatla ANADOLU ELEKTRİK+OSKAR ENERJİ’den geldi. İşin adı geçen iş ortaklığına ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 60 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 19 adet ve 29 Temmuz 2021 günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 750 milyon TL’yi geçen toplam 22 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 50-60
  • 30 Temmuz 2021 günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığının, 26 Mayıs 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bakırköy Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası Güçlendirme Ve Onarım İşi ihalesine yönelik olarak GÜRSOY İNŞAAT’n yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İhalenin İptali” kararı aldı. BKZ Sayfa 65 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 61-66
  • 30 Temmuz 2021 günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 68
  • 30 Temmuz 2021 günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 69

Ankara 2 Ağustos 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2676
Günlük Taahhüt Haber 2 Ağustos 2021 Pazartesi tarih ve 2676 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın