2 Eylül 2021 Perşembe tarih ve 2698 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

2 Eylül 2021 Perşembe tarih ve 2698 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 500 milyon TL ‘ye yaklaşan 54 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 1 Eylül 2021 Çarşamba günü, Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü (Mersin), 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Gaziantep – Yavuzeli-Araban-8 Bl Hd Yolu km:61+400- 73+985 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapım İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-26
  • 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 27
  • 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-31 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 12 Bölge Müdürlüğünün (Erzurum) pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 4 Ağustos 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Karayolları 12 Bölge Müdürlüğü Sınırları Muhtelif Kesimlerinde, Heyelan Önleme İşleri Kapsamında Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 54 milyon 310 bin 573 TL. olarak belirtilen yatırımı 45 milyon 837 bin 910 TL bedelle ESLİNA İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 19 Ağustos 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 23 Ağustos 2021 tarihinde başlandı ve işin 12 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 38 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 400 milyon TL’yi geçen 49 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim blgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-43
  • 1 Eylül 2021 Çarşamba günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Burçkarakuyu (Geneyik) Mevki 2 Etap 786 Konut, 2 Adet Ticaret Merkezi ve 1’er Adet İlköğretim Okulu, Ortaöğretim Okulu ve Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 284 milyon 868 bin 746 TL olarak açıklanan ve 12 teklifin geldiği ihalede, makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 22,76 tenzilat (Kırım) ve 220 milyon 44 bin TL fiyatla OLGUN GÜR+OGD MİMARLIK İş Ortaklığından geldi. İşin adı geçen iş ortaklığına ihale edilmesi bekleniyor. .BKZ Sayfa 49 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 14 adet ve 31 Ağustos 2021 Salı günü yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 725 milyon TL’ye yaklaşan toplam 16 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedlleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-52
  • 1 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 54-55

Ankara 2 Eylül 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2698
Günlük Taahhüt Haber 2 Eylül 2021 tarih ve 2698 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın