2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 1 Mart 2023 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları ve SBİS’lerin (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) özetleri için BKZ Sayfa 13-14

– 1 Mart 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 41 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 1 Mart 2023 Çarşamba günü, İstanbul Büyükşehir Yapı İşl Md, 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 75’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul Geneli Eğitim Yapıları Yapım, Onarım ve Tadilat 3.Grup İnşaatı yapım için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-29

– 1 Mart 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 30

– 1 Mart 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 1 Mart 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 19 Ocak 2023 günü firma tekliflerini aldığı, Batman 500 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapımı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 506 milyon 959 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 185 milyon TL. bedelle DİYMAR İNŞAAT Sgerçekleştirecek. Sözleşmesinin 17 Şubat 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 24 Şubat 2023 tarihinde başlandı ve işin 19 Kasım 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 41 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar TL’yi geçen 53 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının
iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-46

– 1 Mart 2023 Çarşamba günü TKİ Gn Md Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı GLİ Müdürlüğü Tunçbilek-1 Panosu 36.000.000 m³ Dekapaj ve 1.600.000 Ton Kömür Kazı, Yükleme ve Nakliye yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 729 milyon 544 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 9 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 37,70 tenzilat (Kırım) ve 1 milyar 77 milyon 576 bin TL fiyatla TARHAN MADENCİLİK ’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. BKZ Sayfa 52 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar TL’yi geçen toplam 20 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-56

Ankara 2 Mart 2023 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3079
Günlük Taahhüt Haber 02 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 02 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

1 Mart 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 41 adet ihale duyurusu yayınlandı.