29 Ağustos 2023 Salı tarih ve 3201 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

29 Ağustos 2023 Salı tarih ve 3201 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-15

– 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘ye yaklaşan 57 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 16-18

– 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü, TC Adalet Bakanlığı Dst Hiz Dai Bşk, 700 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Şanlıurfa Ek Adalet Binası Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-29

– 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 30

– 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İşDeneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 28 Nisan 2023 günü firma tekliflerini aldığı, Ankara Abdurrahman Yurtaslan 600 Yataklı Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 3 milyar 89 milyon 962 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 2 milyar 742 milyon TL. bedelle BAHADIR MÜHENDİSLİK+ ARAS İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 21 Haziran 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 3 Temmuz 2023 tarihinde başlandı ve işin 28 Mart 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 41 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 5 milyar TL’yi geçen 59 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-48

– 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü Eti Maden İşlt Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Tülü Açık Ocağı 29300000 Ton Kantar Ölçümlü Dekapaj Yapım yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 986 milyon 824 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 7 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 0,93 tenzilat (Kırım) ve 995 milyon 994 bin TL fiyatla ALVER İNŞAAT ’den geldi. BKZ Sayfa 53 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 2 milyar TL’yi geçen toplam 21 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 50-59

Ankara 29 Ağustos 2023 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3201
Günlük Taahhüt Haber 29 Ağustos 2023 Salı tarih ve 3201 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 29 Ağustos 2023 Salı tarih ve 3201 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

28 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘ye yaklaşan 57 adet ihale duyurusu yayınlandı.