2 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3120 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

2 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3120 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– TOKİ, Yapı İşeri Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ‘Deprem Bölgesi Acil Yatırımları’ İhalelerine 24 Nisan 2023 ve 28 Nisan 2023 tarihleri arasında devam etti BKZ Sayfa 12 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 28 Nisan 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-21

– 28 Nisan 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi geçen 58 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 22

– 28 Nisan 2023 Cuma günü, DSİ 11 Bölge Md Edirne, 1200 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere AVIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Çömlekköy Barajı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 25 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-33

– 28 Nisan 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 34

– 28 Nisan 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 35-38 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 28 Nisan 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Çevre Şehircilik Yapı İşleri Gn Md 20 Mart 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği Hatay İli 3’üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 657 milyon 279 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 673 milyon 700 bin TL. bedelle EGEMEN İNŞAAT+OKYANUS ENERJİ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 7 Nisan 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 14 Nisan 2023 tarihinde başlandı ve işin 12 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 48 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 6 milyar TL’yi geçen 49 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 40-49

– 28 Nisan 2023 Cuma günü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ankara Abdurrahman Yurtaslan 600 Yataklı Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 3 milyar 89 milyon 962 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 8 teklifin geldiği ihalede, yaklaşık maliyete göre yüzde 15,5 tenzilat (Kırım) ve 2 milyar 625 milyon TL fiyatla DİYMAR İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 5 milyar TL’yi geçen toplam 20 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-59

– 27 Nisan 2023 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir İSKİ Gn Md, 17 Mart 2023 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, 2023 Yılı Asya Abone İşleri Daire Başkanlığı Pendik, Kartal, Maltepe, Tuzla İlçeleri İçmesuyu Ve Atıksu Hatları Yapım, Bakım Ve Onarım İşi (3) ihalesine yönelik olarak FTK İNŞAAT+KORKMAZ KANAL’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı.BKZ Sayfa 60 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden işleri ile bitirdiği işlerin yer aldığı “Mali Dizin” sayfalarına atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için için BKZ Sayfa 60

Ankara 2 Mayıs 2023 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3120
Günlük Taahhüt Haber 02 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3120 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 02 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3120 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

28 Nisan 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi geçen 58 adet ihale duyurusu yayınlandı.