4 Kasım 2022 Cuma tarih ve 2995 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

4 Kasım 2022 Cuma tarih ve 2995 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– EBRD: “Türkiye’nin büyümesini bu yıl yüzde 4,5 2023 yılı için ise 3,5’a yükselttik” BKZ Sayfa 14 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 14-16

– 3 Kasım 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 66 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 3 Kasım 2022 Perşembe günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 360 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 3 Etap 3 Bölge 440 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-34

– 3 Kasım 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 35

– 3 Kasım 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 36-42 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 3 Kasım 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Çevre Şehircilik Yapı İşleri Gn Md Ankara pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 22 Eylül 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Mardin İli, Yeşilli İlçesi Kentsel Dönüşüm Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 288 milyon 444 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 279 milyon TL. bedelle BAYINDIRLAR YAPI+TEKNO KANAL gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 10 Ekim 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 28 Ekim 2022 tarihinde başlandı ve işin 18 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 56 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 1 milyar TL’yi geçen 75 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 44-58

– 3 Kasım 2022 Perşembe günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mah Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 2 Etap 38 Adet Sanayi Yapısı (720 San Dük), 4 Adet Tic Yapı (48 Adet Tic Dük), 1 Adet Giriş Takı İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 162 milyon bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 2 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 14,41 tenzilat (Kırım) ve 995 milyon TL fiyatla OKYANUS ENERJİ+MAKİMSAN ASFALT’den geldi. BKZ Sayfa 62 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 9 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 7 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 3 milyar TL’ye yaklaşan toplam 17 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği  şlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 60-66

Ankara 4 Ekim 2022 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2995
Günlük Taahhüt Haber 04 Kasım 2022 Cuma tarih ve 2995 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 04 Kasım 2022 Cuma tarih ve 2995 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

3 Kasım 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 66 adet ihale duyurusu yayınlandı.