20 Aralık 2021 Pazartesi tarih ve 2774 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

20 Aralık 2021 Pazartesi tarih ve 2774 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 17 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 250 milyon TL ‘ye yaklaşan 40 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 17 Aralık 2021 Cuma günü, yayınlanan A, B, C ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3, ve 13b2 maddelerine göre (17 Aralık 2021 Cuma günü hiç bir 13a ilan (Eşik Değer Üstü) ihale duyurusu yayınlanmadı) ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-24
  • 17 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan birer iptal ve düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 25
  • 17 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 26-29 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 17 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Genel Müdürlüğünün (Program İzleme Dairesi Başkanlığı) pazarlık usulü ile ihale ettiğini (Madde 21/b) ve 5 Kasım 2021 Cuma günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Göksun- Elbistan Yolu km:47+500-60+000 Arası (İkmal) Yapım (Fiyat avantajı uygulanmıştır / % 15) Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 112 milyon 777 bin 196 TL. olan yatırımı, yaklaşık 93 milyon 821 bin TL bedelle ATALAYAKSOY İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 30 Kasım 2021 1tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 15 Aralık.2021 1tarihinde başlandı ve işin 14 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 35 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 425 milyon TL’ye yaklaşan 32 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kanıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 31-38
  • 16 Aralık 2021 Perşembe günü Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü (Antalya) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Antalya – Alanya Devlet Yolu (Takriben km: 78+200-131+200 Arası) BSK Onarım İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 143 milyon 178 bin 537 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 32 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 32,51 tenzilat (Kırım) ve 96 milyon 634 bin 134,-TL fiyatla DEHAALTYAPI’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 16 teklif var.BKZ Sayfa 41 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 2 adet ve 17 Aralık 2021 Cuma günü yapılan 8 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 400 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdi i işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 40-44
  • 17 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 46
  • 17 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 47-48

Ankara 20 Aralık 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2774
Günlük Taahhüt Haber 20 Aralık 2021 Pazartesi tarih ve 2774 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın