6 Ağustos 2021 Cuma tarih ve 2680 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

6 Ağustos 2021 Cuma tarih ve 2680 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 5 Ağustos 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 675 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 64 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 5 Ağustos 2021 Perşembe günü, Ankara Büyükşehir ASKİ 3 Bölge Su Kanal İşleri Daire Başkanlığı bin 95 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere A-III veya A-IV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Altındağ Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahalarında İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-27
  • 5 Ağustos 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir iptal ilanı için BKZ Sayfa 28
  • 5 Ağustos 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 5 Ağustos 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Genel Müdürlüğünün (Program İzleme Dairesi Başkanlığı) pazarlık usulü ile (Madde 21/b) kapsamında ihale ettiğini ve 22 Haziran 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği (Taşkent – Ermenek) Ayr – Balcılar İl Yolu km:0+000-20+133 Kesiminin Yapım İşi sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 499 milyon 519 bin 287 lira 66 kuruş olarak yatırımı, yaklaşık 424 milyon 620 bin 30 TL bedelle Yapı ve Yapı İnşaat gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 2 Ağustos 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 17 Ağustos 2021 tarihinde başlandı ve işin 4 Şubat 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 38 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 900 milyon TL’yi geçen 51 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-45
  • 5 Ağustos 2021 Perşembe günü TOKİ 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 317 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti ) 111 milyon 209 bin 23 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 4 teklifin geldiği ihalede, makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 23,25 tenzilat (Kırım) ve 85 milyon 352 bin TL fiyatla AYHAN USLU İNŞAAT’tan geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 53 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 9 adet ve 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yapılan 8 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 600 milyon TL’yi geçen17 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin hale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-52

Ankara 6 Ağustos 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2680
Günlük Taahhüt Haber 6 Ağustos 2021 Cuma tarih ve 2680 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın

AboneFormu için tıklayın