20 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2984 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

20 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2984 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– EMLAK KONUT Hoşdere 7 Etap ASKGP ihalesini AYDUR YAPI 2 milyar 870 milyon toplam gelir ve yüzde 30 şirket payı ödeme taahhüdü ile kazandı BKZ Sayfa 15 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 15-16

– 19 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL ‘yi geçen 79 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 19 Ekim 2022 Çarşamba günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kırıkkale İli Bahşılı İlçesi 5. Etap 210 Konut, 1’er Adet Cami ve Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 25 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-35

– 19 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 36

– 19 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 37-43 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 19 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 15 Bölge Md Kastamonu pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 20 Eylül 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, (Çerkeş- Kurşunlu) Ayr-Orta-Şabanözü Yolu km:21+000-48+000 Arasının Yapımı (Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, PMAT, PMT, BSK) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 559 milyon 13 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 502 milyon 653 bin TL. bedelle SÖĞÜT İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 17 Ekim 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 28 Ekim 2022 tarihinde başlandı ve işin 13 Ekim 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 48 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 73 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 45-59

– 19 Ekim 2022 Çarşamba günü TEİAŞ Ticaret Dairesi Bşk Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı HKABY.7 Referanslı, Gaziantep GIS TMGaziantep- 3 TM 154 kV, 1600mm², 6,84 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 200 milyon 604 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 5,41 tenzilat (Kırım) ve 189 milyon 752 bin TL fiyatla SİMORA MÜHENDİSLİK den geldi. BKZ Sayfa 66 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 550 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı  üteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 61-66

– 19 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 67

Ankara 20 Ekim 2022 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2984
Günlük Taahhüt Haber 20 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2984 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 20 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2984 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

19 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL ‘yi geçen 79 adet ihale duyurusu yayınlandı.