20 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3071 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

20 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3071 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Deprem sonrası Dünya Bankasından 1,78 milyar dolar destek açıklaması geldi. BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 13-18

– 17 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 49 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 17 Şubat 2023 Cuma günü, İstanbul Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk, 540 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 75’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi Spor Tesisi İnşaatı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 28 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-31

– 17 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 33

– 17 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 34-37 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 17 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Elazığ İklim Deşiğikli ve Sıfır Atık Md AXI Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 6 Aralık 2022 günü firma tekliflerini aldığı, Elazığ Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi) Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 454 milyon 75 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 523 milyon 523 bin TL. bedelle ZİVER İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 15 Şubat 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 15 Şubat 2023 tarihinde başlandı ve işin 15 Şubat 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 41 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar TL’ye yaklaşan 52 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bi irdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-49

– 17 Şubat 2023 Cuma günü DSİ 21 Bölge Md Aydın, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Çine Sulaması 2 Kısım İkmali Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 948 milyon 963 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 10 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 19,07 tenzilat (Kırım) ve 768 milyon TL fiyatla İNTES GRUP+ÖZBEK İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 54 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar TL’ye yaklaşan toplam 14 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-56

– 17 Şubat 2023 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 57

Ankara 20 Şubat 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Günlük Taahhüt Haber 20 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3071 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 20 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3071 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

17 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 49 adet ihale duyurusu yayınlandı.