2023 yılı bütçesi TBMM Başkanlığına sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, 2023 bütçesinin; istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi öncelikli kılan ve ihracat temelli sürdürülebilir büyüme stratejisinin kararlı bir biçimde uygulanması, fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurlarla mücadele edilerek enflasyonun düşürülmesi, kaynak kullanımında ve dağılımında etkinliğin sağlanması, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması başta olmak üzere belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşıdığı belirtildi.

2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ 4 TRİLYON 470 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önceki gün yaptığı bir açıklama ile 2023 bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağının öngörüldüğünü bildirmişti Oktay, 2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin yüzde 57.8 oranında artışla 2 trilyon 831.5 milyar liradan 4 trilyon 469.6 milyar liraya, bütçe gelirlerinin ise yüzde 49 oranında artışla 2 trilyon 553.1 milyardan 3 trilyon 810.1 milyar liraya yükseleceğini, 2022 yılında 278.4 milyar lira öngörülen bütçe açığının ise yüzde 137 oranında artışla gelecek yıl 659.5 milyar lira olacağını açıklamıştı.

2023 YILI BÜTÇESİNDE YATIRIMLARA (MAL ve HİZMET ALIMI GİDERLERİ KALEMİNDEN) 318 MİLYAR LİRA AYRILDI

Oktay’ın açıklamasında Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olarak öngörüldüğü bildirildi. 2023 Yılı Bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise şöyle oldu:

– Personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar,

– Mal ve hizmet alım giderleri 318,7 milyar,

– Cari transferler 1 trilyon 682 milyar,

– Sermaye giderleri 315,8 milyar,

– Sermaye transferleri 37,3 milyar,

– Borç verme giderleri 359,2 milyar,

– Yedek ödenekler 88,2 milyar,

– Faiz giderleri 565,6 milyar lira.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİNİN 2023 YILI YATIRIMI 163 MİLYAR LİRA

Öte yandan, Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların 2023 yılı yatırım ve finansman programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Programa göre KİT’lerin 2023’te toplam 163 milyar 399 milyon 361 bin liralık yatırım yapması öngörülüyor.

EN YÜKSEK YATIRIM TPAO’DAN GELECEK

En yüksek yatırımı 76,6 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yapacak. TPAO’yu 28,3 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 17,1 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ ve 14,3 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ takip edecek.

TH / 19.10.2022 - 2983 - 15
TH / 19.10.2022 – 2983 – 15

ÖZET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, 2023 bütçesinin; istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi öncelikli kılan ve ihracat temelli sürdürülebilir büyüme stratejisinin kararlı bir biçimde uygulanması, fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurlarla mücadele edilerek enflasyonun düşürülmesi, kaynak kullanımında ve dağılımında etkinliğin sağlanması, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması başta olmak üzere belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşıdığı belirtildi.