24 Eylül 2021 Cuma tarih ve 2714 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

24 Eylül 2021 Cuma tarih ve 2714 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Bu yıl da HİDROMEK en çok ihracat yapan ?rmalar listesinde. Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin kısa haberleri için BKZ Sayfa 11
  • 23 Eylül 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 800 milyon TL ‘ye yaklaşan 50 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 23 Eylül 2021 Perşembe günü, Adıyaman Üniversitesi (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve 57 milyon liradan az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Adıyaman Üniversitesi Morfoloji Binası Yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 20’inci maddesi kapsamında belli istekliler arasında / ön yeterlik bir 13a ilan bir ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-25
  • 23 Eylül 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 26
  • 23 Eylül 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-31 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 23 Eylül 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Devlet Su İşleri (DSİ) 23 Bölge Müdürlüğünün (Kastamonu) pazarlık usulü ile 8 Eylül 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği , Kastamonu İli Taşkın Sonrası Köprü ve Geçiş Yapıları Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 69 milyon 996 bin 332 TL olan yatırımı, yaklaşık 66 milyon 50bin TLbedelle BAYTİMUR İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 20 Eylül 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 30 Eylül.2021tarihinde başlanacak ve işin 25 Kasım 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Bu ve DSİ 23 Bölge Müdürlüğünün ve DSİ 22 Bölge Müdürlüğünün Kastamonu ve Rize illlerindeki taşkınlar nedeniyle yaptığı diğer pazarlık ihalelerin sonuçları için BKZ Sayfa 36-38 Bunlar ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 500 milyon TL’yi geçen 48 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-42
  • 23 Eylül 2021 Perşembe günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Isparta İli Atabey İlçesi Yenimahalle Mahallesi 3 Etap 250 Adet Konut, 4 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 93 milyon 428 bin 671 TL olarak açıklanan, sınır değer altında kalan teklif tespit edilmeyen ve 9 teklifin geldiği ihalede, makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 15,45 tenzilat (Kırım) ve 78 milyon 990 bin TL fiyatla AKAR TAAHHÜT’ten geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 45 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 250 milyon TL’yi geçen toplam 8 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tm listeleri için BKZ Sayfa 44-47
  • 22 Eylül 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Manisa Kırkağaç Belediyesinin (Fen İşleri Müdürlüğü), 23 Ağustos 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Kırkağaç İlçesi Spor Kompleksi İle Çevre Düzenleme Ve Altyapı Yapım İşi ihalesine yönelik olarak BALTAŞ ÇATI KAPLAMA’nın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” kararı aldı. BKZ Sayfa 50 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları kimilerinde ihaleye verilen tekliflerle birlikte ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-50
  • 23 Eylül 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 52-53

Ankara 24 Eylül 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2714
Günlük Taahhüt Haber 24 Eylül 2021 tarih ve 2714 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın