24 Mayıs 2022 Salı tarih ve 2881 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

24 Mayıs 2022 Salı tarih ve 2881 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz… 

– İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 2,2 azaldı BKZ Sayfa 17Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 17-18

-23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 116 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

-23 Mayıs 2022 Pazartesi günü, Elazığ Bld Su ve Kanalizasyon Md, 900 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere AIV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Elazığ İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı 2 Bölge Yapım İşi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-43

-23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 44

-23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 45-54 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

-23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Gaziantep Büyükşehir Bld AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 14 Mart 2022 günü firma tekliflerini aldığı, Gaziantep İli İçerisinde İdare Malı Bitüm İle BSK Asfalt Kaplama Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 698 milyon 382 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 569 milyon 974 bin TL. bedelle ATİS ASFALT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 11 Mayıs 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 18 Mayıs 2022 tarihinde başlandı ve işin 17 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 57 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 2 milyar TL’ye yaklaşan 73 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 56-72

-23 Mayıs 2022 Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Yapı İşl Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İstanbul Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat ve Ek Hizmet Yapıları VIII. Grup İnşaatı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 184 milyon 224 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ihalede makul ve en düşük teklif sahibi yaklaşık maliyete göre yüzde 3,78 Zam ve 191 milyon 190 bin TL fiyatla AYBAR İNŞAAT+GÜN ER ELEKTRİK’den geldi. BKZ Sayfa 80 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 650 milyon TL’yi geçen toplam 20 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 77-81

-23 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 82

Ankara 24 Mayıs 2022 Salı

Bilgi için 0312 438 26 41 – 42

taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2881
Günlük Taahhüt Haber 24 Mayıs 2022 Salı tarih ve 2881 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 24 Mayıs 2022 Salı tarih ve 2881 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 116 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22