24 Ocak 2022 Pazartesi tarih ve 2799 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

24 Ocak 2022 Pazartesi tarih ve 2799 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 21 Ocak 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 400 milyon TL ‘ye yaklaşan 35 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 21 Ocak 2022 Cuma günü, BOTAŞ AŞ Gn Md Ankara, 540 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Ören-Özveren-Şenköy-Yemişli Jandarma Karakolları Projesi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-23
  • 21 Ocak 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 24
  • 21 Ocak 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-27 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 21 Ocak 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 13 Bölge Md Antalya AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 31 Ağustos 202 günü firma tekliflerini aldığı, Antalya-Serik-Manavgat Yolu Boğazkent Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları (km=40+800) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve BSK Üstyapı İşleri İnşaatı İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 98 milyon 345 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 60 milyon 658 bin TL. bedelle ÖZHA GRUP+İLKGÜN İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 10 Ocak 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 17 Ocak 2022 tarihinde başlandı ve işin 31 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 29 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 200 milyon TL’yi geçen 26 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer a an devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-35
  • 21 Ocak 2022 Cuma günü DSİ Proje İnş Dai Bşk Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kars Barajı Sulaması İletim Hattı İkmali yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 248 milyon TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 2,11 tenzilat (Kırım) ve 242 milyon 775 bin TL fiyatla ARSEL ENERJİ+BMG TAAHHÜT’den geldi. İhalede BKZ Sayfa 38 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçen toplam 9 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 3-41
  • 21 Ocak 2022 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 42

Ankara 24 Ocak 2022 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2799
Günlük Taahhüt Haber 24 Ocak 2022 Pazartesi tarih ve 2799 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


24 Ocak 2022 Pazartesi tarih ve 2799 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

21 Ocak 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 400 milyon TL ‘ye yaklaşan 35 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16