24 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3175 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

24 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3175 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– HİDROMEK İş Makinesi Sektörüyle ‘Conexpo 2023’te bir araya geldi BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 21 Temmuz 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-16

– 21 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 47 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 21 Temmuz 2023 Cuma günü,Kocaeli Büyükşehir Park Bahçe Yapım Şb Md, 720 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere A/XVIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kocaeli Geneli Muhtelif Alanlarda Çevre Düzenleme Yapım Tadilat ve Tamirat Yapılması yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-29

– 21 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 30

– 21 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 21 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Gençlik Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Gn Md BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 13 Haziran 2023 günü firma tekliflerini aldığı, Bilecik 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 375 milyon 088 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 368 milyon 800 bin TL. bedelle AYZEL MÜHENDİSLİK+ATEM PETROL gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 19 Temmuz 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 24 Temmuz 2023 tarihinde başlandı ve işin 24 Ocak 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 42 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 48 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-45

– 21 Temmuz 2023 Cuma günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İstanbul İli Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi 257 Adet Konut ve 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 647 milyon 240 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ihalede, makul ve teklif sahibi yaklaşık maliyete göre yüzde 2,77 tenzilat (Kırım) ve 629 milyon 325 bin TL fiyatla KURULUM TAAHHÜT+ANKA MİMARLIK’den geldi. BKZ Sayfa 48 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçen toplam 5 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-49

Ankara 24 Temmuz 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3175
Günlük Taahhüt Haber 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3175 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3175 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

21 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 47 adet ihale duyurusu yayınlandı.