25 Ağustos 2021 Çarşamba tarih ve 2693 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

25 Ağustos 2021 Çarşamba tarih ve 2693 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Marble 2021 26’ncı Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı bugün açılıyor. Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 12-13
  • 24 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 725 milyon TL ‘ye yaklaşan 53 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 14-16
  • 24 Ağustos 2021 Salı günü, TOKİ, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 4 Etap 726 Adet Konut, 10 Adet Dükkân İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-25
  • 24 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 26
  • 24 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-30 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 24 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Yapı İşleri Müdürlüğü) BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 26 Temmuz 2021 günü firma tekliflerini aldığı, İstanbul Geneli Eğitim Yapıları Yapım, Onarım ve Tadilat 1.Grup İnşaatı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 190 milyon 151 bin 441 lira olan yatırımı 166 milyon 450 binTL bedelle TAŞYAPI İNŞAAT SANAYİ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 20 Ağustos 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen onarım işi için çalışmalara 24 Ağustos 2021 tarihinde başlandı ve işin 13 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 42 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 375 milyon TL’yi geçen 47 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve idirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 32-43
  • 24 Ağustos 2021 Salı günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İstanbul İli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevki 508 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 312 milyon 264 bin 335 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 6 teklifin geldiği ihalede, makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 23,56 tenzilat (Kırım) ve 238 milyon 700 bin TL fiyatla OTTOTEK İNŞAAT+ENAM İNŞAAT Ortak Girişiminden geldi. İşin adı geçen ortak girişime ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 49 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 750 milyon TL’ye yaklaşan toplam 15 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranlaı ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-51
  • 24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 53

Ankara 25 Ağustos 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2693
Günlük Taahhüt Haber 25 Agustos 2021 Carsamba tarih ve 2693 sayili nüshasinin

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın