25 Mart 2021 Perşembe tarih ve 2593 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

25 Mart 2021 Perşembe tarih ve 2593 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 24 Mart 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 825 milyon TL ‘yi geçen 73 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 24 Mart 2021 Çarşamba günü, TOKİ, 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Erzincan İli İliç İlçesi 3 EtapAbdullahpaşaMahallesi ve FatihMahallesi 256 Konut, 2 Dükkanlı Ticaret, 1Adet Cami İnşaatı ileAltyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-31
  • 24 Mart 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 32
  • 24 Mart 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 33-39 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 24 Mart 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 17 Şubat 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Artvin İli Yusufeli İlçesi 4 Bölge 1 Etap 226 Adet Konut, 4 Adet Dükkan ve 2 Adet Ticaret Merkezi (12 Dükkan) İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşiişinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 145 milyon 917 bin 601 TL. olan yatırımı 107 milyon TL. bedelle ALSON ENERJİ+ENAM İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 8 Mart 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 12 Mart 2021 tarihinde başlandı ve iş 7 Eylül 2021 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 53 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 200 milyon TL’yi geçen 51 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 41-56
  • 24 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen 18 ve 23 Mart 2021 Salı günü yapılan 8 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 400 milyon TL’yi geçen toplam 26 adet 13b3, 13b2 ilan ve A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 58-69
  • 24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 71

Ankara 25 Mart 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2593
Günlük Taahhüt Haber 25 Mart 2021 Perşembe tarih ve 2593 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın