30 Eylül 2021 Perşembe tarih ve 2718 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

30 Eylül 2021 Perşembe tarih ve 2718 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 475 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 44 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 29 Eylül 2021 Çarşamba günü, Şahinbey Belediye Başkanlığı, 420 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Şahinbey Belediyesi Millet Kütüphanesi İnşaatı Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-25
  • 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 26
  • 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-30 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Kırıkkale Belediyesinin pazarlık usulü ile ihal ettiğini ve Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 31 Ağustos 2021 tarihinde firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi Ulaşım Modernizasyonu (Master) ve Kent Ulaşım Yönetimi Sistemi Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 397 milyon 667 bin 19 TL olan yatırımı, yaklaşık 379.074.326,00 TLL. bedelle ASELSAN ELEKTRONİK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 9 Eylül 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 22 Eylül 2021 tarihinde başlandı ve işin 20 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 925 milyon TL’ye yaklaşan 48 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 32-43
  • 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü (Mersin), 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Gaziantep – Yavuzeli-Araban-8 Bl Hd Yolu km:61+400-73+985 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 143 milyon 977 bin 78 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 69 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 39,24 tenzilat (Kırım) ve 87 milyon 486 bin 590 TL fiyatla FEZATAAHHÜT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 32 teklif var.BKZ Sayfa 45-46 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 325 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirm oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-50
  • 29 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 52

Ankara 30 Eylül 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2718
Günlük Taahhüt Haber 30 Eylül 2021 Persembe tarih ve 2718 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın