26 Kasım 2021 Cuma tarih ve 2758 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için Yayınlandı

26 Kasım 2021 Cuma tarih ve 2758 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 25 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen 52 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 25 Kasım 2021 Perşembe günü, İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi, 800 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere A/III veya A/IV veya A/XI grubu benzer iş deneyimi aradığı, Emet (Kütahya) İçmesuyu, İçmesuyu Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi ve İsale Hattı ile Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-25
  • 25 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 26
  • 25 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-30 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 25 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 5 Bölge Müdürlüğünün (Mersin) pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 25 Ekim 2021 Pazartesi günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Andırın-Göksun Yolu km:0+000 -58+979,35 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel ve Sathi Kaplama) (İkmal) İnşaatı Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti156 milyon 78. bin 217, TL olarak açıklanan yatırımı, yaklaşık 130 milyon 325 bin TL bedelle GÜL İNŞAAT+ÖZDEMİRELLER HARFİYAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 10 Kasım.2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 18 Kasım 2021 tarihinde başlandı ve işin 12 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 35 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 425 milyon TL’yi geçen 39 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınla an) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 32-40
  • 25 Kasım 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen 7 adet ve 24 Kasım 2021 Çarşamba günü yapılan 5 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 150 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 42-46
  • 24 Kasım 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Karayolları 14 Bölge Müdürlüğünün (Bursa), 13 Ağustos 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Hisarcık – Gediz İl Yolu Km:0+000-35+906 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri Ve Üstyapı (Bsk) İnşaatı Yapım İşi ihalesine yönelik olarak KAYAOĞLU İNŞAAT+FARSEL İNŞAAT ve YAFA MÜHENDİSLİK’in yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İhalenin İptali” kararı aldı. BKZ Sayfa Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-53
  • 25 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 55
  • 25 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet Etüt Proje )sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 56

Ankara 26 Kasım 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2758
Günlük Taahhüt Haber 26 Kasım 2021 Cuma tarih ve 2758 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın