27 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3221 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

27 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3221 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 26 Eylül 2023 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 14-18

– 26 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘ye yaklaşan 52 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 26 Eylül 2023 Salı günü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 700 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Hakkâri Merkez Devlet Hastanesi 100 Yataklı KDÇ Hastanesi Ek Bina Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-32

– 26 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 33

– 26 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 34-37 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 26 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Ankara Büyükşehir Kent Estetiği Dai Bşk BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 31 Ağustos 2023 günü firma tekliflerini aldığı, Ankara Mücavir Alan Sınırları İçinde Cami, Köy Konağı, Okul, Muhtarlık, Kamu Binaları, Lojmanlar, Mezarlıklar vb Bina, Tesis, Alan ve Yollarda Yapım, Tamir, Tadilat ve Onarım Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 373 milyon 74 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 308 milyon 900 bin TL. bedelle ÖZVER İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 22 Eylül 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 2 Ekim 2023 tarihinde başlandı ve işin 5 Kasım 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 45 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 50 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için  ayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-49

– 26 Eylül 2023 Salı günü TC Adalet Bakanlığı Dst Hiz Dai Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Binası Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 901 milyon 48 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 1,45 tenzilat (Kırım) ve 888 milyon TL fiyatla EPSİLON İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 12 adet ve 25 Eylül 2023 Salı günü yapılan 6 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar TL’yi geçen toplam 19 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-58

Ankara 27 Eylül 2023 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3221
Günlük Taahhüt Haber 27 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3221 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 27 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3221 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

26 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘ye yaklaşan 52 adet ihale duyurusu yayınlandı.