27 Mayıs 2021 Perşembe tarih ve 2634 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

27 Mayıs 2021 Perşembe tarih ve 2634 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 475 milyon TL ‘yi geçen 67 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 400 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Konya İli Ereğli İlçesi Orhaniye Mahallesi 396 Konut İnşaatı ve 1 Adet 4 Dükkânlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-28
  • 26Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 29
  • 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİnin pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 6 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Erzurum İli Çat İlçesi 2 Etap 100 Adet Köy Evi ve 175 Adet Ahır İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 99 milyon 67 bin 27 TL. olaraka açıklanan yatırımı yatırımı, yaklaşık 71 milyon 988 bin TL bedelle ALBAYAPI (ALBA HAZIR BETON) gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 21 Nisan 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 22 Nisan 2021 tarihinde başlandı ve işin 17 Aralık 2021 tarihinde tamamlanması hedeflenmiş. BKZ Sayfa 53 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 500 milyon TL’yi geçen 60 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlern ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-54
  • 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen 12 adet ve 25 Mayıs 2021 Salı günü yapılan 6 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 300 milyon TL’yi geçen toplam 18 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 56-65
  • 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 67
  • 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 68-69

Ankara 27 Mayıs 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Alternatif Metin Taahhut Haber Kapak / Sayı 2634
Günlük Taahhüt Haber 27 Mayis 2021 Persembe tarih ve 2634 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın