3 Ocak 2022 Pazartesi tarih ve 2784 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

  • 31 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 550 milyon TL ‘ye yaklaşan 39 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 31 Aralık 2021 Cuma günü, İskenderun Belediyesi , 365 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Toplam İnşaat Alanı 31.744,97 m2 Üstü Kapalı 12.000 Kişilik 1 Adet Stadyum Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-23
  • 31 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan 3 iptal ilanı için BKZ Sayfa 24
  • 31 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-28 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 31 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Gençlik ve Spor Bakanlığının (Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü) DVI Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 29 Aralık 2015 günü firma tekliflerini aldığı, Kocaeli Gebze 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti (Keşfi) 127 milyon 277 bin 332,99 TL. olan yatırımı, yaklaşık 101 milyon 41 bin TL. bedelle BOSTANCIOĞLU EMLAK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 23 Aralık.2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 27 Aralık 2021 tarihinde başlandı ve işin 11 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 32 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 200 milyon TL’yi geçen 16 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının e indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 30-33
  • 31 Aralık 2021 Cuma günü Elazığ Belediyesi, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Elazığ Merkez Abdullahpaşa (Sürsürü) Mahallesi 686 nolu ada (Proje-8) üzerinde Kentsel Dönüşüm kapsamında konut yapımı ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 97 milyon 954 bin 448 TL olarak açıklanan ihalede tek ve dolayısıyla en düşük ve makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 46,13 zam ve 143 milyon 143 bin 143 TL. fiyatla ZİVER PETROL’den geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 36 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 125 milyon TL’yi geçen toplam 5 adet B ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 35-37
  • 31 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-41

Ankara 3 Ocak 2022 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2784
Günlük Taahhüt Haber 3 Ocak 2022 Pazartesi tarih ve 2784 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 3 Ocak 2022 Pazartesi tarih ve 2784 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını İNDİRMEK için tıklayın