3 Temmuz 2024 Çarşamba tarih ve 3412 sayılı Taahhüt Haber aboneleri için yayınlandı

3 Temmuz 2024 Çarşamba tarih ve 3412 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir kopyası PDF formatındaki baskısı ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 2 Temmuz 2024 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan Eşik Değer Üstü (EDÜ)  (13a ilan)  ve EDYÜ  (Eşik Değerin Yarısı Üstü ancak Eşik Değerin Altında) yapım ihale duyuruları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için  BKZ Sayfa 11-13

– 2 Temmuz 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar 150 milyon TL‘yi geçen 47 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı. (13b1 ilan olanlar hariç) Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18

– 2 Temmuz 2024 Salı günü, KGM 5 Bölge Müdürlüğü (Mersin), bin 100 günde tamamlamayı hedeflediği ve isteklinin teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AI Grup benzer iş deneyimi aradığı, Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolunda km:11+600’de BÜSEM-2 Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü ve Bağlantı Yolları Yapım İşi  için  yaklaşık maliyeti eşik değer üstünde yer alan  (EDÜ) bir başka deyişle 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 19 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a ilan (EDÜ) ve 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 4743 sayılı KİK 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-28

– 2 Temmuz 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde (KİK Bülteninde)  dolayısıyla Elektronik Kamu Alım Platformunda (EKAP) yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 29

– 2 Temmuz 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30- 33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 2 Temmuz 2024 Salı  günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ 22 Bölge Müdürlüğünün (Trabzon)  (A) IX. Grup: Su Yapıları iş bitirmesi benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 20 Şubat 2024 Salı günü firma tekliflerini aldığı, Giresun İli ve İlçeleri Üst Havza ve Taşkın Koruma Tesisleri yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti (Keşfi)  214 milyon 999 bin 999 TL olan yatırımı, yaklaşık 179 milyon 879 bin TL bedelle  KANİ ALİYAZICIOĞLU+DURUHAN ÜÇÜNCÜ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 31 Mayıs .2024 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 4 Haziran 2024 tarihinde başlandı ve işin 1 Mart 2027 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 36 Bu ve KİK Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta aynı gün  yayınlanan ve yatırım hacimleri  (ihale bedelleri) toplamı 357  milyon 937 bin TL’yi geçen 44 adet, güncel  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 14  yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 35-43

– 2 Temmuz 2024 Salı  günü ASKİ – Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (Planlama, Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı)  4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ankara Metropol Kent İçmesuyu Ana İsale Hattı Projesi Yapım İşi  ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 463 milyon 895 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği  koşulu ile ilana çıkan  ve 5 teklifin geldiği ihalede makul teklif  yaklaşık maliyete göre yüzde 25,30  tenzilat (Kırım)  ve 346 milyon  550 bin TL fiyatla  YASMAK İNŞAAT+ARHAT ENERJİ’den geldi. İhalede aşırı düşük sınır değer altında kalan ve sorgulanması bir başka deyişle ADTA – Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları istenmesi muhtemel 2  teklif var.BKZ Sayfa 45  Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı  1 milyar 334 milyon 174 bin TL’yi geçen toplam 10 adet A, B  ve C Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 14  yıl içinde kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılı fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-50

Ankara 3 Temmuz 2024 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3412
Günlük Taahhüt Haber 3 Temmuz 2024 Çarşamba tarih ve 3412 sayılı nüshasının ön kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

ÖZET

2 Temmuz 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar 150 milyon TL‘yi geçen 47 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı.