30 Kasım 2021 Salı tarih ve 2760 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

30 Kasım 2021 Salı tarih ve 2760 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 30 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 500 milyon TL ‘yi geçen 67 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 29 Kasım 2021 Pazartesi günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Adana İli Çukurova İlçesi GölMahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 333Adet Konut İnşaatı ileAltyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-31
  • 29 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 32
  • 29 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 33-39 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 29 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Elazığ İli Merkez 7 Etap 260 Adet Köyevi ve 5 Adet Ahır İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 164 milyon 52 bin 346 TL. olan yatırımı,105 milyon 500 bin TL bedelle BİROĞLU İNŞAAT+ÇELİKMEN YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 2 Eylül 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 6 Eylül 2021 tarihinde başlandı ve işin 3 Nisan 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 46 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 450 milyon TL’ye yaklaşan 29 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer-46 aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 41-46
  • 29 Kasım 2021 Pazartesi günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kastamonu İli Merkez İlçesi Örencik Mahallesi 2 Etap 602 Konut, 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 212 milyon 580 bin 407 TL olarak açıklanan ihaleye tek teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 14,71 tenzilat (Kırım) ve 243 milyon 850 bin TL fiyatla MURAT ÖZ+ABAD PROJE’den geldi. İşin adı geçen ortak girişime ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 49 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 250 milyon TL’yi geçen toplam 8 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-51
  • 29 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 53
  • 29 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 54

Ankara 30 Kasım 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2760
Günlük Taahhüt Haber 30 Kasım 2021 Salı tarih ve 2760 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın