30 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3056 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

30 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3056 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– TMB: ‘Kamuya iş yapan küçük ve orta ölçekli müteahhitler de af yasası kapsamına alınmalı’BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 13-15

– 27 Ocak 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen 58 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17 – 20

– 27 Ocak 2023 Cuma günü, Dsi Sulama Dai Bşk, 1461 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Muş Ovası Pompaj Sulaması 1 Kısım yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-32

– 27 Ocak 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 33

– 27 Ocak 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 34-38 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 27 Ocak 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Büyükşehir İSKİ Gn Md pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 26 Kasım 2021 Cuma günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Avrupa Bölgesi 12, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 665 milyon 172 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 617 milyon 212 bin TL. bedelle GAP İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 18 Ocak 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 24 Ocak 2023 tarihinde başlandı ve işin 15 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 45 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 3 milyar TL’yi geçen 52 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 40-51

– 27 Ocak 2023 Cuma günü DSİ İçmesuyu Dai Bşk Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Mardin İli 2 Kademe İçmesuyu İsale Hattı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 742 milyon TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 13,89 tenzilat (Kırım) ve 1 milyar 500 milyon TL fiyatla ZİVER İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 53 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 4 milyar TL’ye yaklaşan toplam 19 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-61

– 27 Ocak 2023 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 62

Ankara 30 Ocak 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3056
Günlük Taahhüt Haber 30 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3056 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 30 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3056 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

27 Ocak 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen 58 adet ihale duyurusu yayınlandı.