4 Mart 2022 Cuma tarih ve 2828 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

4 Mart 2022 Cuma tarih ve 2828 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Emlak Konut Ankara Çankaya Oran projesinin ihale tarihi açıklandı. BKZ Sayfa 11 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 11-12
  • 3 Mart 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL ‘yi geçen 73 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 3 Mart 2022 Perşembe günü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 1000 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Şırnak 500 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı yapım için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-30
  • 3 Mart 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 31
  • 3 Mart 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 32-38 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 3 Mart 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 250 milyon TL’yi geçen 23 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 40-45
  • 3 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı 2022/29 Grup 3 Adet Lise 2 Adet Atölye 1 Adet Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi (Çekmeköy İlçesi Alemdağ Mah İHL, AL ve Spor Salonu (609 Ada 2 Parsel) Yapım İşi, Çekmeköy İlçesi Alemdağ Mah MTL ve 2 Adet Atölye (573 Ada 4 Parsel) Yapım İşi) ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 189 milyon 923 bin TL olarak açıklanan ve 3 teklifin geldiği ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 1,41 tenzilat (Kırım) ve 187 milyon 250 bin TL fiyatla ŞAHİNLER YAPI’dan geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 50 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 625 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-52
  • 2 Mart 2022 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 1 Kasım 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Batman 500 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım ihalesine yönelik olarak MBD İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” kararı aldı. BKZ Sayfa 55 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-55
  • 3 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 56
  • 3 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 57

Ankara 4 Mart 2022 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2828
Günlük Taahhüt Haber 4 Mart 2022 Cuma tarih ve 2828 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayınnın ön kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


ÖZET

3 Mart 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL ‘yi geçen 73 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16