4 Mayıs 2021 Salı tarih ve 2620 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

4 Mayıs 2021 Salı tarih ve 2620 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 650 milyon TL ‘yi geçen 69 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-14
  • 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü, Kocaeli Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı (Etüt Proje Şubi Müdürlüğü) , 540 günde tamamlamayı hedeflediği ve 70 milyon TL’den az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Gebze İlçesi Fatih Sultan Mehmet Han Müzesi ve Hünkâr Çayırı Yapım İşi için 4734 sayılı ihale Kanunun 21’incu maddesine göre pazarlık usulü ile bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-26
  • 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 27
  • 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Genel Müdürlüğü Program İzleme Dairesi Başkanlığının pazarlık (Madde 21/b) kapsamında ihale ettiğini ve 30 Mart 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Kiğı-Yedisu Yolu Km:13+617 – 23+276 Kesiminin Yapım İkmal İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 745 milyon 283 bin 186 TL.olarak açıklanan yatırımı 630 milyon 807 bin 909 TL bedelle ÖZALTIN İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 20 Nisan 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 5 Mayıs 2021 tarihinde (yarın) başlanacak ve işin 22 Ekim 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 49 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 400 milyon TL’yi geçen 62 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği şlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-55
  • 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Mardin İli Artuklu İlçesi NurMahallesi 420 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 2 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) kabaca 142 milyon 486 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 11 teklifin geldiği ihalede makul ve aynı zamande en düşük teklif yüzde 27,49 kırım ve 103 milyon 317 bin TL fiyatla MM İÇKALE+ATEM PETROL’den geldi. BKZ Sayfa 61 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 16 adet ve 30 Nisan 2021 Cuma günü yapılan 1 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 400 milyon TL’yi geçen toplam 17 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 57-64

Ankara 4 Mayıs 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2620
Günlük Taahhüt Haber 4 Mayıs 2021 tarih ve 2620 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın