4 Temmuz 2024 Perşembe tarih ve 3413 sayılı Taahhüt Haber aboneleri için yayınlandı

4 Temmuz 2024 Perşembe tarih ve 3413  sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir kopyası PDF formatındaki baskısı ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan Eşik Değer Üstü (EDÜ)  (13a ilan)  ve EDYÜ  (Eşik Değerin Yarısı Üstü ancak Eşik Değerin Altında) yapım ihale duyuruları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 11-15

– 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 9 milyar 850 milyon TL‘yi geçen 37 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı. (13b1 ilan olanlar hariç) Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü, İSKİ, Kamu İhale Yasası (KİY) 21-e Pazarlık hükmü doğrultusunda  ilana çıktığı ve bin 95 günde tamamlamayı hedeflediği ve 6 milyar 490 milyon TL.’den az olmamak üzere AXI veya AXVI grubu benzer iş deneyimi aradığı ,Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi II, Kademe İnşaatı ve Deniz Deşarj yapım işi (Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademesi İçin İleri Biyolojik (Ön Arıtma Üniteleri, Biyolojik Arıtma Üniteleri, Çamur Üniteleri vb. Ünitelerden Oluşan) Atıksu Arıtma Tesisinin Proje, İnşaat, Mekanik ve Elektrik İşlerinin Yapımı) için yaklaşık maliyeti eşik değer üstünde yer alan  (EDÜ) bir başka deyişle 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan diğer A, B ve C Grup ilanların 13a ilan (EDÜ) ve 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 4743 sayılı KİK 13a, 13b3, ve 13b2  maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-28

– 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde (KİK Bülteninde) dolayısıyla Elektronik Kamu Alım Platformunda ( EKAP ) yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 29

– 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 4 Bölge Müdürlüğünün KİY Madde 21-b hükmü kapsamında pazarlık usulü ile ihale etmek için 6 Mart 2024 günü 1’inci ve 2’nci oturum tekliflerini aldığını bildirdiği  Balışeyh-Sulakyurt İl Yolu km:0+000- 11+900 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Yapım İşi ve km:11+900-29+708 Arası İkmal İnşaatı Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Yayınlanan sonuç ilanına göre yaklaşık maliyeti (Keşfi)  481 milyon 73 bin 925 TL olan yatırımı, yaklaşık 432 milyon 965 bin TL bedelle ÖZCOŞKUN YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 22 Mart 2024  tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 1 Nisan 2024 tarihinde başlandı ve işin 26 Kasım 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 36 Bu ve KİK Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri  (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 483 milyon 73 bin  TL’yi geçen 35 adet  güncel  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 14  yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 34-41

– 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kayseri İli Develi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 143 Adet Konut, 1 Adet 3 Dükkânlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi  ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 405 milyon 255 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları ( ADTA ) isteneceği  koşulu ile ilana çıkan  ve  7 teklifin geldiği ihalede makul teklif  yaklaşık maliyete göre yüzde 20,79 tenzilat (Kırım)  ve 321 milyon TL fiyatla KEMAL KESKİN+ASF 06’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2  teklif var. İhalenin idarenin sorgulanması muhtemel (ADTA Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları istenmesi muhtemel) firmaların açıklamaların istemesinin ardından önümüzdeki bir kaç ay içinde sonuçlanması bekleniyor. BKZ Sayfa 46 Bu ve aynı gün KİY Madde 19 kapsamında yapılan 9 ve KİY Madde 21-b hükmünce gerçekleştirilen 1 adet olmak üzere  yaklaşık  maliyetleri toplamı  2 milyar 688 milyon 95 bin TL’yi geçen toplam 10 adet A, B  ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 14  yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 43-47

– 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğünün 5 Nisan 2024 Cuma günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Kirazlı-Halkalı Üniversite Metrosu Kaba İnşaatı ve Elektromekanik Tasarım İşleri yapım işi ihalesine yönelik olarak DİDORAY YAPI+AKÇADAĞ İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” kararı aldı. BKZ Sayfa 48 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-49

Ankara 4 Temmuz 2024 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3413
Günlük Taahhüt Haber 4 Temmuz 2024 Perşembe tarih ve 3413 sayılı nüshasının ön kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

ÖZET

3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 9 milyar 850 milyon TL‘yi geçen 37 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı.