6 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3206 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

6 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3206 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 5 Eylül 2023 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 14-18

– 5 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL ‘ye yaklaşan 98 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 5 Eylül 2023 Salı günü, TC Adalet Bakanlığı Dst Hiz Dai Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 31 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-40

– 5 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 41

– 5 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 42-47 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 5 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 7 Bölge Md AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 23 Haziran 2023 günü firma tekliflerini aldığı, (Ünye – Niksar ) Ayr-Korgan İl Yolu km:0+000-45+500 Arası İkmal İnşaatı İşi Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri(SK) ve Köprü İşleri Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 391 milyon 526 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 261 milyon 261 bin TL. bedelle HELTAŞ İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 24 Ağustos 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 1 Eylül 2023 tarihinde başlandı ve işin 8 Kasım 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 49 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 600 milyon TL’yi geçen 33 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 49-52

– 5 Eylül 2023 Salı günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçen toplam 20 adet A, B ve C Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 58-65

Ankara 6 Eylül 2023 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3206
Günlük Taahhüt Haber 06 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3206 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 06 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3206 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

5 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL ‘ye yaklaşan 98 adet ihale duyurusu yayınlandı.