6 Mayıs 2021 Perşembe tarih ve 2622 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

6 Mayıs 2021 Perşembe tarih ve 2622 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 700 milyon TL ‘yi geçen 71 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü (Samsun) 850 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Amasya-Mecitözü) Ayr Göynücek İl Yolu km: 0+000-25+495 Arası ve Bağlantı Yolları Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (SK) İşleri Yapım İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 15 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-27
  • 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 28
  • 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 175 milyon TL’yi geçen 37 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-47
  • 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 200 milyon TL’yi geçen toplam 16 adet A, B, D ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 49-57

Ankara 6 Mayıs 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2622
Günlük Taahhüt Haber 6 Mayıs 2021 Perşembe tarih ve 2622 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın