7 Eylül 2021 Salı tarih ve 2701 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

7 Eylül 2021 Salı tarih ve 2701 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • HİDROMEK Capital 500 listesinde 271’inci sıraya yükseldi. Buca Metrosu’nda en düşük teklif NUROL İNŞAAT+ YAPI MERKEZİ’nden geldi. Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 13-14
  • 6 Eylül 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 550 milyon TL ‘ye yaklaşan 54 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-16
  • 6 Eylül 2021 Pazartesi günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İSTAÇ AŞ), 840 günde tamamlamayı hedeflediği ve 80 milyon TL’den az olmamak üzere AXI Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kömürcüoda Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapım İşi için 4734 sayılı KİK Madde 21/e pazarlık usüle 13a ilan bir ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 19 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-26
  • 6 Eylül 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 27
  • 6 Eylül 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 6 Eylül 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İzmir Büyükşehir Belediyesi (Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı) AVI Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 29 Haziran 2021 Salı günü firma tekliflerini aldığı, İzmir Büyükşehir Raylı Sistem Şb Md işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 719 milyon 557 bin 692 TL. olan yatırımı, yaklaşık 595 milyon 435 bin TL. bedelle GÜLERMAK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 31 Ağustos 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 3 Eylül 2021 tarihinde başlandı ve işin 3 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 35 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 1 milyar 25 milyon TL’yi geçen 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim ornları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 34-43
  • 6 Eylül 2021 Pazartesi günü DSİ 8 Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Narman Şehitler Barajı Sulaması yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 84 milyon 201 bin 102 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 7 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 27,85 tenzilat (Kırım) ve 72 milyon 312 bin TL fiyatla ALKA İNŞAAT NAKLİYAT’tan geldi. Dolayısıyla hiç bir katılımcıdan ADTA istenmeyeceği ihalede işin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 47 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 900 milyon TL’yi geçen toplam 17 adet A , B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedellri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-53
  • 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 55
  • 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet (Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 56-57

Ankara 7 Eylül 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2701
Günlük Taahhüt Haber 7 Eylül 2021 Sali tarih ve 2701 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın