7 Mart 2022 Pazartesi tarih ve 2829 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

7 Mart 2022 Pazartesi tarih ve 2829 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • KOMATEK 2022 9 Mart 2022 Çarşamba günü açılıyor BKZ Sayfa 10 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 10-12
  • 4 Mart 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL ‘yi geçen 61 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 4 Mart 2022 Cuma günü,TKayseri Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kayseri’nin Muhtelif Yerlerinde Sıcak Asfalt Kaplama Yapılması İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-28
  • 4 Mart 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 29
  • 4 Mart 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 4 Mart 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 14 Bölge Md Bursa AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 19 Ekim 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Karayolları 14Bölge Müdürlüğü 144(Bilecik), 145(Kütahya), 147(İznik), 148(Emet) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 99 milyon 253 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 67 milyon 364 bin TL. bedelle DEMGÜN İNŞAATgerçekleştirecek. Sözleşmesinin 28 Ocak 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 15 Mart 2022 tarihinde başlanacak ve işin 13 Mart 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 37 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 300 milyon TL’yi geçen / yaklaşan 22 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer lan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-42
  • 4 Mart 2022 Cuma günü Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Konya İli Beyşehir İlçesi Hacıakif Mahallesi 413 Adet Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 236 milyon 279 bin TL olarak açıklanan ve 3 teklifin geldiği ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 3,19 tenzilat (Kırım) ve 228 milyon 750 bin TL fiyatla ARTI DEĞER+BİNBAYYAPI’dan geldi. BKZ Sayfa 45 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 700 milyon TL’yi geçen / yaklaşan toplam 9 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 44-47
  • 4 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 48

Ankara 7 Mart 2022 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2829
Günlük Taahhüt Haber 7 Mart 2022 Pazartesi tarih ve 2829 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayınn kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


ÖZET

4 Mart 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL ‘yi geçen 61 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16