9 Ağustos 2021 Pazartesi tarih ve 2681 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

9 Ağustos 2021 Pazartesi tarih ve 2681 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 6 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 550 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 76 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18
  • 6 Ağustos 2021 Cumagünü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Afyon İli Merkez İlçesi Gökçe Mahallesi 1 Bölge 578 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Şadırvan ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 25 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-30
  • 6 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 31
  • 6 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 32-38 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 6 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde,Karayolları 1 Bölge Müdürlüğünün (İstanbul) pazarlık usulü ile (Madde 21/c) ihale ettiğini ve 22 Haziran 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Demirköy-İğneada Yolu km: 0+000-5+450 ve 21+000-24+820 Arası Kesimlerin Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı İşleri Yapılması İşi (İdare Malı Bitüm İle) Pazarlık (MD 21 C) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 88 milyon 560 bin 634 lira olan yatırımı, yaklaşık 75 milyon 144 bin TL. bedelle YAZICIOĞLU YOL gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 3 Ağustos 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 5 Ağustos 2021 tarihinde başlandı ve işin 7 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 45 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 725 milyon TL’yi geçen 55 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletşim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 40-51
  • 6 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara Büyükşehir Belediyesi (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı), 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ankara İli, Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1 inci Kısım 4,5 ve 6 ncı Etaplar Kapsamında Konut ve Ticari Blokların Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 165 milyon 98 bin 112 lira 96 kuruş olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 10 teklifin geldiği ihalede, makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 22,21 tenzilat (Kırım) ve 907 milyon TL fiyatla PROYAP İNŞAAT+KLV İNŞAAT’tan geldi. İşin adı geçen ortak girişime ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 58 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 600 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdii işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-60
  • 5 Ağustos 2021 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulunun yaptığı toplantıda, karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini veson 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 61-65
  • 6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 67
  • 6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 68-69

Ankara 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2681
Günlük Taahhüt Haber 9 Agustos 2021 Pazartesi tarih ve 2681 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın