9 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2955 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

9 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2955 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Sakarya, Türkiye’nin en büyük peyzaj fuarı PSB Anatolia ile kapılarını dünyaya açtı BKZ Sayfa 15 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 15-16

– 8 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 79 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 8 Eylül 2022 Perşembe günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60 az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Ardahan İli Merkez İlçesi Yenimahalle Mahallesi 384 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 28 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-37

– 8 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 38

– 8 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 39-45 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 8 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 26 Temmuz 2022 günü firma tekliflerini aldığı, Konya Kulu Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 412 milyon 179 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 364 milyon 290 bin TL. bedelle ARAS İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 22 Ağustos 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 29 Ağustos 2022 tarihinde başlandı ve işin 23 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 53 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 1 milyar TL’yi geçen 67 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları orta amalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 47-60

– 8 Eylül 2022 Perşembe günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Küçük Sanayi Sitesi (481 Adet Dükkan, 1 Adet İdari Bina, 1 Adet Spor Hazırlık Binası, 4 Adet Güvenlik Kulübesi) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 826 milyon 166 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, makul ve en düşük teklif sahibi yaklaşık maliyete göre yüzde 6,19 tenzilat (Kırım) ve 775 milyon bin TL fiyatla ACAR SPOR’den geldi. BKZ Sayfa 66 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 1 milyar TL’yi geçen toplam 18 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oran arı ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 62-69

– 7 Eylül 2022 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Gaziantep Şehitkamil Bld Fen İşl Müdürlüğünün, 19 Temmuz 2022 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, İlçemiz Genelinde Muhtelif Yerlerde İmar Yolları Açılması Ve Hafriyat Çalışması Yapım İşi ihalesine yönelik olarak MURAT DEMİRCİ’nin yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 70 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden işleri ile bitirdiği işlerin yer aldığı “Mali Dizin” sayfalarına atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için için BKZ Sayfa 70-71

– 8 Eylül 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 72

Ankara 9 Eylül 2022 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2955
Günlük Taahhüt Haber 09 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2955 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 09 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2955 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

8 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 79 adet ihale duyurusu yayınlandı.