9 Kasım 2022 Çarşamba tarih ve 2998 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

9 Kasım 2022 Çarşamba tarih ve 2998 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Azerbaycan’da inşa etmeyi planladığı bir dizi yatırım için iyi niyet iş birliği anlaşmaları imzaladı BKZ Sayfa 14 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 14-16

– 8 Kasım 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘ye yaklaşan 80 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 8 Kasım 2022 Salı günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Hatay İli Antakya İlçesi Aksaray Mahallesi, 1 Etap 464 Adet Konut ve 24 Adet Dükkân İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 28 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-39

– 8 Kasım 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 40

– 8 Kasım 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 41-47 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 8 Kasım 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 61 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 49-62

– 8 Kasım 2022 Salı günü DSİ Proje İnş Dai Bşk Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 2 Kısım yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 2 miilyar 114 milyon 248 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 6 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 12,51 tenzilat (Kırım) ve 1 milyar 849 milyon 753 bin TL fiyatla ARK SU İNŞAAT+DERİNSU PROJE+ABU YAPI’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var.BKZ Sayfa 66 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 11 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 10 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar TL’yi geçen toplam 22 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 64-72

– 8 Kasım 2022 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 73

Ankara 9 Kasım 2022 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2998
Günlük Taahhüt Haber 09 Kasım 2022 Çarşamba tarih ve 2998 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 09 Kasım 2022 Çarşamba tarih ve 2998 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

8 Kasım 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘ye yaklaşan 80 adet ihale duyurusu yayınlandı.