9 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3125 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

9 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3125 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– HİDROMEK Yenilikçi Makinelerini SaMoTer 2023’te sergiledi BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-19

– 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘yi geçen 70 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 21-24

– 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kocaeli İli İzmit İlçesi Sekbanlı-Sepetçi Mahalleleri 3 Bölge 1 Etap 989 Adet Konut 8 Adet Dükkan ve 1’er Adet Cami ve İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 31 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 25-36

– 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 37

– 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 38-42 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk 7 Nisan 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği, (Bursa-Keles) Ayr-Orhaneli İl Yolu km: 9+600-14+000 Arası Yapım İşi ( işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 3 milyar 97 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 2 milyar 720 milyon TL. bedelle ASTRO ÜST YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 25 Nisan 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 10 Mayıs 2023 tarihinde başlanacak ve işin 5 Mart 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 49 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 10 milyar TL’ye yaklaşan 61 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 44-56

– 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Amasya 600 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 3 milyar 297 milyon 506 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 3 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 17,21 tenzilat (Kırım) ve 2 nilyar 730 milyon TL fiyatla AKFEN İNŞAAT+DOST İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 62 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 10 milyar TL’ye yaklaşan toplam 18 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 58-65

Ankara 9 Mayıs 2023 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3125
Günlük Taahhüt Haber 09 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3125 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 09 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3125 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘yi geçen 70 adet ihale duyurusu yayınlandı.