Amasya Suluova Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB Yol, İçme Suyu, Yağmursuyu vb. müteferrik işler yaptırmak için ilana çıktı

Amasya Suluova Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 12 Eylül 2022 Pazartesi tarih ve 31951 sayılı Resmi Gazetede “YOL, İÇME SUYU, YAĞMURSUYU, ÇEVRE DUVARI, ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ, ÇEVRE AYDINLATMA VE TELEKOM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR” başlığı altında bir ilan yayınladı. Başkanlık ilanda, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Amasya Suluova Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( 62,5 Ha) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı teklif usulü ile ihale edileceği duyuruldu.

YOL İÇMESUYU KANAL, YAĞMURSUYU, DRENAJ, GÖLET VE BARAJ YAPIM İŞLERİ  BENZER İŞ OLARAK İSTENİYOR

30.07.2023 tarihine kadar tamamlanması hedeflenen işin keşfi (Keşif Bedeli) 40.917.629,82 TL. olarak belirlendi. İhaleye katılabilmek için ön koşul olarak teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

Geçici teminatı 1.227.528,90 TL olan ihaleye teklifler  ihale günü saat 10.00’a kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilecek. İhale 28/09/2022 – Saat: 10.00’da yapılacak.  Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Kamu İhale Kanununa tabi değil.

İlanın tam metni için BKZ

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/09/20220912-3-6.pdf

TH / 13.9.2022 – 2957 – 16

ÖZET

Amasya Suluova Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 12 Eylül 2022 Pazartesi tarih ve 31951 sayılı Resmi Gazetede “YOL, İÇME SUYU, YAĞMURSUYU, ÇEVRE DUVARI, ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ, ÇEVRE AYDINLATMA VE TELEKOM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR” başlığı altında bir ilan yayınladı.