İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı ilk oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Meclisi’nde yılın son ayının ilk oturumunda perde Buca Metro ihalesi sunumuyla açıldı.

İzmir’in hafif raylı sisteminin 5.aşaması olan  ve kent tarihi yatırımı olarak geçecek Buca Metrosu için yapılan ihale sürecinde Büyükşehir Belediyesi’nin 125 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladığı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) karar sürecinde kritik rol oynamıştı. EBRD tarafından görevlendirilen bilirkişi incelemesinden de geçen rapor doğrultusunda sözleşmeye esaslı ölçüde ihale koşullarını sağlayan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş davet edilmişti. 8 firmanın yarıştığı ihalede Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş, 3 milyar 921 milyon 498 bin TL ile en düşük ikinci teklifi vermiş, Yapı Merkezi – Nurol İş Ortaklığı 3 milyar 392 milyon 950 bin TL ile en düşük teklifi veren şirket olmuştu.  

İhalenin en düşük teklifi veren ikinci şirkette kalması AK Parti cephesinin tepkilerine yol açmıştı. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve İzmir Milletvekili Büyükşehir’i kent bütçesini zarara uğratmakla savunmuştu.

Oturumda kent siyasetinde krize neden olan süreçle ilgili detaylı bir bilgilendirme geldi. Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanı Mehmet Ergenekon süreç hakkında yaptığı sunumla EBRD’nin rolünü ve ihaleyi neden ikinci en düşük teklifi veren şirketin kazandığını anlattı.

EBRD’nin atadığı uzman denetçiyle tüm ihale evraklarının paylaşıldığını ifade eden Atak, 1 aylık çalışma neticesinde raporun ihale komisyonuna iletildiğini bildirdi.

Buca Metrosu Güzergahı
Buca Metrosu Güzergahı

EN DÜŞÜK TEKLİFİ VEREN YAPI MERKEZİ+NUROL İNŞAAT NEDEN KAZANAMADI?

Buna göre ihalenin neden en düşük teklifi veren Yapı Merkezi – Nurol İş Ortaklığı’na verilmediğinin nedenleri ise şöyle sıralandı:

1- İsteklinin fiyat cetvelinde yer alan 762 kalemin her biri için birim fiiyatlar incelenmiş ve ikinci en düşük teklif veren (YAPI MERKEZİ+NUROL İNŞAAT) tarafından teklif edilen fiyatlarla karşılaştırılmıştır. Bu fiyatlar gerekli olan imalatları karşılamak için çok düşük olarak değerlendirilmiştir.

2- Düşük olarak belirlenen fiyatlar, ikinci en düşük teklifi verenin birim fiyatlarının yüzde 50’sinden az olan kalemlerini belirlemeye dayalı objektif bir süreç kullanılmıştır.

Bu değerlendirme sonucunda; Metro hattının tamamlaması için gerekli olan keşfi oluşturan 12 ana iş kaleminden (tünel, açıkta inşaat, ince işler vb.) 6 iş kaleminin isteklinin teklif ettiği fiyatlarla inşa edilemeyeceği görülmüştür.

İsteklinin teklif ettiği 762 iş kaleminden 421 (toplam maliyeti 318.391.540,28 TL) iş kaleminin son derece düşük birim fiyatlara sahip olduğu görülmüştür. İsteklinin teklif ettiği toplam fiyatın, 421 kalemde oluşan maliyet açığını kapatmak için yeterli bir marj içermediğini göstermektedir.

EBRD SATIN ALMA POLİTİKLARI ve KURALLARINA GÖRE REDDEDİLDİ

İhale Komisyonu, EBRD Satın Alma Politikaları ve Kuralları göre Yapı Merkezi – Nurol Ortak Girişimi tarafından verilen en düşük teklifi reddedilmesini önermiştir. İhale komitesi, Katılımcının Sözleşmeyi tatmin edici şekilde bir yapmak bir sonraki düşük teklife geçmiştir.

Gülermak Ağır ve Taahhüt A.Ş. tarafından verilen ikinci düşük alt eşiğinden daha yüksek olduğu için, en düşük teklif EBRD’nin Ağustos 2017 tarihli için Anormal Derecede Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” Kılavuz Notunda yer alan metodolojiye göre anormal derecede düşük olarak sınıflandırılmamıştır. 06.09.2021’den 26.11.2021’e kadar gerçekleştirilen değerlendirme sürecini Banka’nın İhale İlke ve Kuralları’na (PP&R) göre tamamlamıştır.