Taahhüt Haber’de 11 Ağustos 2022 Cuma günü YM’leri toplamı 167 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ olmak üzere toplam 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 11 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 3189 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 267 milyon 522 bin TL olan 7 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  10 Ağustos 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 11 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 3189 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 7 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 167 milyon lirayı geçen bu 1 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

11 AĞUSTOS 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 167 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  10 Ağustos 2023 Perşembe günü ihale edilen GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI ‘nın 2023/681362 ihale kayıt numaralı (İKN) Manisa Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 167.202.803 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AYASOFYA YAPI+ALYA MEKANİK teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. AYASOFYA YAPI+ALYA MEKANİK firmasının teklifi 224.490.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 8080.97 m² Yapı İnşaat Alanına Sahip Bodrum+Zemin Katlı 1 Adet Olimpik Havuz yapımını kapsıyor. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Manisa İli Yunusemre İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 11 Ağustos 2023 Cuma tarihli ve 3189 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/genclik-spor-bakanligi-nin-681362-manisa-ayasofya-yapialya-mekanik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 11.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 11 Ağustos 2023 Cuma tarihli ve 3189 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 – 54

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 14.08.2023 - 3190 - 16
TH / 14.08.2023 – 3190 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 11 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 3189 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 267 milyon 522 bin TL olan 7 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.