Taahhüt Haber’de 12 Temmuz 2023 Perşembe günü YM’leri toplamı 165 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3168 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 235 milyon 413 bin TL olan 5 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  12 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 13 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3168 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 5 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 0 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 165 MİLYON LİRAYI GEÇEN bu 1 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 165 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  11 Temmuz 2023 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/558048 ihale kayıt numaralı (İKN) Afyonkarahisar İli Merkez İlçesi Güvenevler Mah 32 Derslikli Afyonkarahisar MTAL Metal Atölyesi, Bilgi İşlem ve Teknolojileri Atölyesi, Sandıklı İlçesi Ece Mah 20 Derslikli Ali Çetinkaya İO ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İkmal İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 167.874.988 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SAYIN PREFABRİK İNŞAAT teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. SAYIN PREFABRİK İNŞAAT firmasının teklifi 158.670.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1’er Adet 32 Derslikli Eğitim Yapısı, 20 Derslikli Eğitim Yapısı, Metal Atölyesi, Bilgi İşlem ve Teknolojileri Atölyesi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İkmal İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Afyonkarahisar İli Güvenevler ve Ece Mahallelerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 12 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli ve 3167 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-558048-afyonkarahisar-sayin-prefabrik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 12.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 12 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli ve 3167 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa : 26-27

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 13.07.2023 - 3168 - 17
TH / 13.07.2023 – 3168 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3168 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 235 milyon 413 bin TL olan 5 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.