Taahhüt Haber’de 17 Mayıs 2023 Çarşamba  günü YM’leri toplamı 2 milyar 500 milyon liraya yaklaşan  EDÜ 4 adet  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı.

 Taahhüt Haber’in kısa haftanın üçüncü günü  yayınlanan 17 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3131  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 998 milyon 656 bin TL’yi geçen 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 15 Mayıs 2023 Pazartesi ve 16 Mayıs 2023 Salı günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 16 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3130  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 18  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 2 milyar 500 milyon liraya yaklaşan  EDÜ 4 adet  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 4 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ  EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 4  ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 16 Mayıs 2023 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/354214 ihale kayıt numaralı (İKN) Kayseri İli Sarıoğlan İlçesi Güzelyalı Mahallesi 194 Adet Konut ve 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 315.096.049 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda Hts Proje + Çınar Proje en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. HTS PROJE + ÇINAR PROJE  firmasının teklifi 313.330.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17  Mayıs  2023 Çarşamba  tarih ve 3131  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-354214-kayseri-hts-proje-cinar-proje/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/380634 ihale kayıt numaralı (İKN) Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 2 Etap 506 Adet Konut, 5 Adet Dükkan, 1 Adet 16 Derslikli İlkokul, 1 Adet Cami, 1 Adet 18 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 807.226.528 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ADIGÜZELLER İNŞAAT tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ADIGÜZELLER İNŞAAT firmasının teklifi 838.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17  Mayıs  2023 Çarşamba  tarih ve 3131  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-380634-balikesir-adiguzeller-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 16 Mayıs 2023 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/363682 ihale kayıt numaralı (İKN) İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camiikebir Mahallesi 3 Bölge 517 Konut, 20 Adet Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 890.911.835 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda METRON YAPI + TEKON YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. METRON YAPI + TEKON YAPI firmasının teklifi 832.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17  Mayıs  2023 Çarşamba  tarih ve 3131  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-363682-izmir-metron-yapi-tekon-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 16 Mayıs 2023 Salı günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2023/343134 ihale kayıt numaralı (İKN) İTM.444 Referanslı, 400 Kv Kangal TM Yenileme (Farklı Sahada) İNŞAATI ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 476.673.228 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ULUTAŞ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ULUTAŞ İNŞAAT firmasının teklifi 464.111.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17  Mayıs  2023 Çarşamba  tarih ve 3131  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-343134-ulutas-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 17  Mayıs  2023 Çarşamba  tarih ve 3131  sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 46-59

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 18.05.2023 - 3132 - 17
TH / 18.05.2023 – 3132 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in kısa haftanın üçüncü günü  yayınlanan 17 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3131  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 998 milyon 656 bin TL’yi geçen 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 15 Mayıs 2023 Pazartesi ve 16 Mayıs 2023 Salı günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 16 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3130  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 18  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 2 milyar 500 milyon liraya yaklaşan  EDÜ 4 adet  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 4 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.