Taahhüt Haber’de 14 Ekim 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 4 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 1 olmak üzere, 5 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 14 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2980 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 500 milyon lirayı geçen 57 adet ihale ilanı yer aldı. 13 Ekim 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 14 Ekim 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 57 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 125 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

14 EKİM 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ, TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 2 MİLYAR LİRA CİVARINDA 4 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE

– ETİ MADEN ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/987766 – Emet Borik Asit Reaksiyon ve Filtrasyon Üniteleri inşaatı için 11 Kasım 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Ekim 2022 Cuma tarihli ve 2980 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/eti-maden-ihale-duyurusu-yapti-987766-emet/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1065008 – Afyonkarahisar Gökçe 2 Bölge 649 Konut 1 Cami, 1 Şadırvan ve 1 Ticaret Merkezi inşaatı için 10 Kasım 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Ekim 2022 Cuma tarihli ve 2980 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-1065008-afyonkarahisar/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1065831 – Kayseri Kocasinan Çandar KDP Ofis ve Otel inşaatı için 14 Kasım 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Ekim 2022 Cuma tarihli ve 2980 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-1065831-kayseri/

– GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1049693 – Bursa 500 Kişilik Öğrenci Yurdu inşaatı için 10 Kasım 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Ekim 2022 Cuma tarihli ve 2980 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/genclik-spor-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-1049693-bursa/

14 EKİM 2022 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETİ (YM) TAKRİBEN 125 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md / 2022/1061542 — Konya Yunak 25 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 10.11.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 14.10.2022 ve 2980 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 15

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 17.10.2022 - 2981 - 15
TH / 17.10.2022 – 2981 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 14 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2980 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 500 milyon lirayı geçen 57 adet ihale ilanı yer aldı. 13 Ekim 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 14 Ekim 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 57 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 125 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.