Taahhüt Haber’de 15 Eylül 2022 Perşembe günü YM’si EDÜ 1 ve ED’nin yarısı üstü, üst sınırı belirlenemeyen 1 adet olmak üzere, 2 önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 15 Eylül 2022 Perşembe  tarih ve 2959 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 300 milyon liraya yaklaşan 90 adet ihale ilanı yayınlandı. 14 Eylül 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 15 Eylül 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu  90 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak üst sınırını belirleyemediğimiz 1 adet ihale duyurusu daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 650 milyon liraya yaklaşan bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE ÜST SINIRI BELİRSİZ TEK ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– İSTANBUL YİKOB ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/925754 – İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü inşaatı için 17 Ekim 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere B (III) Grubu İşler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Eylül 2022 Perşembe tarihli ve 2959 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikob-ihale-duyurusu-yapti-925754-istanbul/

15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRINI BELİRLEYEMEDİĞİMİZ TEK ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– Karayolları 13 Bölge Md Antalya  2022/893375  – Demirkapı Tüneli Elektrik, Elektromekanik ve Diğer Kontrol Sistemleri Yapım İşi  / İhale 12.10.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 15 Eylül 2022 Perşembe tarih ve 2959 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 16.9.2022 - 2960 - 15
TH / 16.9.2022 – 2960 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 15 Eylül 2022 Perşembe  tarih ve 2959 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 300 milyon liraya yaklaşan 90 adet ihale ilanı yayınlandı. 14 Eylül 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 14 Eylül 2022 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu  90 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak üst sınırını belirleyemediğimiz 1 adet ihale duyurusu daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 650 milyon liraya yaklaşan bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.