Taahhüt Haber’de 16 Mart 2023 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 750 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 1 ve EDYÜB ( ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz) , EDYÜ 1 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 4 olmak üzere 6 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

            Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 16 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3089 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 500 milyon lira civarında 62 adet ihale ilanı yer aldı. İlanlar 15 Mart 2023 Çarşamba Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi.

            Söz konusu ihale duyuruları, derlenirken yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 16 Mart 2023 Perşembe günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

            Yayınlanın bu 62 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında olan (ED/10-EDYA) 4 adet daha ihale duyurusu yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 750 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

16 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’Sİ 300 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– YOZGAT İL ÖZEL İDARE PAZARLIK İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/247356 – Yozgat İl Halk Kütüphanesi Hizmet Binası inşaatı için Kamu İhale Kanunu Madde 21/a kapsamında 10 Nisan 2023 Pazartesi günü birinci oturum tekliflerini alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak 250.000.000 TL’den  az olmamak üzere BII grup benzer iş isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3089 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/yozgat-il-ozel-idare-pazarlik-ihale-duyurusu-yapti-247356/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

16 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETİ  225 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ  İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/251192 – MÜ RTE Külliyesi Yemekhane ve Kütüphane Binası inşaatı için 10 Nisan 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3089 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-marmara-universitesi-ihale-duyurusu-yapti-251192/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

16 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 220 MİLYON LİRA CİVARINDA  OLAN 4 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

            – Aydın Bozdoğan Bld / 2023/250438 — Bozdoğan Belediyesi Yeni Mahalle 573 Ada 9 Parselde 68 Adet Daire 8 Adet Ticari Dükkan Yapımı yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 5.04.2023 tarihinde yapılacak.

            – İzmir Büyükşehir İZSU Gn Md / 2023/200211 — Bergama İlçesi Yukarıada ve Zeytindağ Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 75 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 10.04.2023 tarihinde yapılacak.

            – Kocaeli Gebze Bld Fen İşl Md / 2023/248720 — 2023 Yol Üstyapı Yenileme yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 5.04.2023 tarihinde yapılacak.

            – İstanbul Şile Bld Fen İşl Md / 2023/226711 — Şile Tavanlı Millet Bahçesi Projesi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 6.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 16 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3089 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH = Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 17.03.2023 - 3090 - 11
TH / 17.03.2023 – 3090 – 11

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 16 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3089 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 500 milyon lira civarında 62 adet ihale ilanı yer aldı. İlanlar 15 Mart 2023 Çarşamba Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi.