Taahhüt Haber’de 16 Mayıs 2023 Salı günü YM’leri toplamı 1 milyar 610 milyon lirayı geçen EDÜ 3 ve YM’si 250  milyon liraya yaklaşan EDYÜ 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı.

 Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü  yayınlanan 16 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3130  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 92 milyon 44 bin TL’yi geçen 11 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 12 Mayıs 2023 Cuma  ve 15 Mayıs 2023 Pazartesi günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 16 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3130  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 11  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 610 milyon lirayı geçen EDÜ 3 ve YM’si 250 milyon liraya yaklaşan EDYÜ 1 olmak üzere toplam 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

 YM’leri toplamı 1 milyar 860  milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

16 MAYIS 2023 SALI  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ  EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 610 MİLYON LİRAYI  GEÇEN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

12 Mayıs 2023 Cuma günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/150640 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 7. Etap 382 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 673.225.867 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ATLANTİK  + METRON YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ATLANTİK + METRON YAPI firmasının teklifi 640.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 16 Mayıs  2023 Salı  tarih ve 3130  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-150640-istanbul-atlantik-insaat-metron-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-16.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü ihale edilen İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/331594 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul Geneli Kıyı ve Deniz Yapıları Onarım, Tadilat ve Güçlendirme 2.Grup İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 387.616.243 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DOĞAN METALURJİ MAKİNA en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. DOĞAN METALURJİ MAKİNA firmasının teklifi 324.979.420,39 TL olarak kayıtlara geçti

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 16 Mayıs  2023 Salı  tarih ve 3130  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-nin-331594-dogan-metalurji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-16.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/382907 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Medeniyet Üniversitesi Göztepe/Ünalan Yerleşkesi, Rektörlük Binası İle Yemekhane ve Gençlik Merkezi Binası İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 556.084.138 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KAHRAMAN İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmanın açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KAHRAMAN İNŞAAT firmasının teklifi 560.740.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 16 Mayıs  2023 Salı  tarih ve 3130  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-2023-382907-kahraman-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-16.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

16 MAYIS 2023 SALI  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA ) OLAN VE YM’Sİ 250  MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET  İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü ihale edilen DSİ 19 BÖLGE ‘nın 2023/376735 ihale kayıt numaralı (İKN) Sivas Divriği Kevendüzü Sulaması İkmali inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 249.721.729 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BAYTİMUR İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmanın açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. BAYTİMUR İNŞAAT firmasının teklifi 199.752.964,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 16 Mayıs  2023 Salı  tarih ve 3130  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/dsi-19-bolge-nin-376735-sivas-baytimur-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-16.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 16 Mayıs  2023 Salı  tarih ve 3130  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 53-57

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 17.05.2023 - 3131 - 19
TH / 17.05.2023 – 3131 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü  yayınlanan 16 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3130  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 92 milyon 44 bin TL’yi geçen 11 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 12 Mayıs 2023 Cuma  ve 15 Mayıs 2023 Pazartesi günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 16 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3130  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 11  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 610 milyon lirayı geçen EDÜ 3 ve YM’si 250 milyon liraya yaklaşan EDYÜ 1 olmak üzere toplam 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.